Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = Die schulische Situation der griechischen Migrantenkinder während ihres Aufenthaltes in Deutschland und nach ihrer Rückkehr nach Griechenland

  • Περιεχόμενα: - Εισαγωγή - Αφετηρία 1. Η εκπαιδευτική κατάσταστη στην ΟΔΓ 1.1. Η κατάσταση στο κανονικό γερμανικό σχολείο 1.2 Η κατάσταση διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας στην ΟΔΓ 2. Η σχολική κατάσταση στην Ελλάδα μετά την παλιννόστηση 2.1. Η κατάσταση στο κανονικό ελληνικό σχολείο - Σχολικές επιδόσεις - Κοινωνιοψυχολογική κατάσταση 2.2. Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρόσθετη διδασκαλία για παλιννοστούντες στην Ελλάδα 3. Συμπεράσματα
  • Inhalt: - Einleitung - Ausgangslage 1. Die Schulsituation in der BRD 1.1. Die Situation in der Regelschule 1.2. Die Situation des muttersprachlichen Unterrichts in der BRD 2. Die Schulsituation in Griechenland nach der Remigration 2.1. Die Situation in der Regelschule - Schulleistungen - Soziale Integration 2.2. Die Situation des Zusatzunterrichts für Rückkehrerkinder in Griechenland 3. Schlussfolgerungen

Download full text files

  • Dokument_1.pdf(mul)
    (1557KB)

    SHA-1:503425a0e70ddc826382ecbeb74873e34d5fdbd6

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar Statistics
Metadaten
Author:Diether Hopf
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus-45807
Series (Serial Number):Postprints der Universität Potsdam : Humanwissenschaftliche Reihe (paper 192)
Document Type:Postprint
Language:Multiple languages
Year of Completion:1995
Publishing Institution:Universität Potsdam
Release Date:2010/08/03
Source:Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ KAI H EΛΛHNIKH ΠAIΔEIA TOY : ΦΛΩPINA 29-31 OKTΩBPIOY 1993 = Die Griechen in der Diaspora und ihre griechische Erziehung : Florina 29.-31. Oktober 1993. - AΘHNA : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 1995, Σ. 118-135
Organizational units:Humanwissenschaftliche Fakultät / Institut für Erziehungswissenschaft
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 37 Bildung und Erziehung / 370 Bildung und Erziehung
Licence (German):License LogoKeine Nutzungslizenz vergeben - es gilt das deutsche Urheberrecht