Slovenský misionár v portugalskom väzení : Brazílsky misionár P. Jozef Keyling, SJ z Banskej Štiavnice

  • Nasledujúci príspevok poslal časopisu Viera a život vedecký pracovník katolíckej teologickej fakulty na Regensburskej univerzite (Nemecko) pán Stefan Gatzhammer, M. A., Líc. iur. can. Podkladom pre článok bola rozpracovaná vedecká štúdia, preto aj nemecká pôvodina príspevku mala bohaté a dôkladné poznámky. S láskavým súhlasom autora sme pre potreby našich čitateľov poznámky zjednodušili. Pôvodný nemecký titul článku znie: „Die Ausweisung der Jesuiten aus Portugal 1759/60. Der Brasilienmissionar P. Josef Keyling SJ aus Schemnitz." Príspevok do slovenčiny preložila Zuzana Vaňová.

Download full text files

  • Dokument_1.pdf(mul)
    (6601KB)

    SHA-1:c2cc4edf8513b61234c09c798a868dc522068398

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar Statistics
Metadaten
Author:Stefan Gatzhammer
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus-29219
ISBN:1866-8380
Series (Serial Number):Postprints der Universität Potsdam : Philosophische Reihe (24)
Document Type:Postprint
Language:Multiple languages
Year of Completion:1994
Publishing Institution:Universität Potsdam
Release Date:2009/03/24
Source:Viera a Zivot : casopis pre krest’anskú orientáciu ; rocnik IV, (1994), cislo 3. - S. 253 - 260
RVK - Regensburg Classification:-
Organizational units:Philosophische Fakultät / Institut für Religionswissenschaft
Dewey Decimal Classification:2 Religion / 23 Christentum, Christliche Theologie / 230 Christentum, Christliche Theologie
Licence (German):License LogoKeine Nutzungslizenz vergeben - es gilt das deutsche Urheberrecht