Slovenský misionár v portugalskom väzení : Brazílsky misionár P. Jozef Keyling, SJ z Banskej Štiavnice

  • Nasledujúci príspevok poslal časopisu Viera a život vedecký pracovník katolíckej teologickej fakulty na Regensburskej univerzite (Nemecko) pán Stefan Gatzhammer, M. A., Líc. iur. can. Podkladom pre článok bola rozpracovaná vedecká štúdia, preto aj nemecká pôvodina príspevku mala bohaté a dôkladné poznámky. S láskavým súhlasom autora sme pre potreby našich čitateľov poznámky zjednodušili. Pôvodný nemecký titul článku znie: „Die Ausweisung der Jesuiten aus Portugal 1759/60. Der Brasilienmissionar P. Josef Keyling SJ aus Schemnitz." Príspevok do slovenčiny preložila Zuzana Vaňová.

Download full text files

  • Dokument_1.pdf(mul)
    (6601KB)

    SHA-1:c2cc4edf8513b61234c09c798a868dc522068398

Export metadata

Additional Services

Search Google Scholar Statistics
Metadaten
Author details:Stefan GatzhammerGND
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus-29219
ISSN:1866-8380
Publication series (Volume number):Zweitveröffentlichungen der Universität Potsdam : Philosophische Reihe (24)
Publication type:Postprint
Language:Slovak
Year of first publication:2009
Publication year:1994
Publishing institution:Universität Potsdam
Release date:2009/03/24
Source:Viera a Zivot : casopis pre krest’anskú orientáciu ; rocnik IV, (1994), cislo 3. - S. 253 - 260
Organizational units:Philosophische Fakultät / Institut für Religionswissenschaft
DDC classification:2 Religion / 23 Christentum, Christliche Theologie / 230 Christentum, Christliche Theologie
License (German):License LogoKeine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz
Accept ✔
This website uses technically necessary session cookies. By continuing to use the website, you agree to this. You can find our privacy policy here.