• search hit 1 of 2
Back to Result List

Niekatoryje informacjonyje aspekty modielirowanija procesow uprawlienija znaniami w systemach obrazowanija w ramkach bolonskowo procesija

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar Statistics
Metadaten
Author:Bernd MeierGND, V. Vlasenko, Wladyslaw Pieranski, Ulf Holzendorf
Document Type:Other
Language:Polish
Year of first Publication:2005
Year of Completion:2005
Release Date:2017/03/25
Source:Wiadomosci Czerkawskiego Panstwowego Uniwersytetu Technologicznego. - 3 (2005), , S. 302 - 305
Organizational units:Humanwissenschaftliche Fakultät / Institut für Arbeitslehre/Technik