Ķeizaram tuvu, impērijai tālu

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar Statistics
Metadaten
Author details:Matthias AscheGND
ISBN:978-9984-850-79-5
ISBN:978-9984-850-80-1
Parent title (Polish):Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.–18. gadsimtā
Subtitle (Polish):pārdomas par Livonijas saikni ar Svēto Romas impēriju no satversmes vēstures viedokļa
Publisher:Latvijas Nacionālā bibliotēka
Place of publishing:Riga
Publication type:Part of a Book
Language:Polish
Year of first publication:2019
Year of completion:2019
Release date:2021/02/23
First page:40
Last Page:53
Organizational units:Philosophische Fakultät / Historisches Institut